AUTOCONSUM – ENERGIES RENOVABLES

ER

Informació d'interès. Medi Ambient

Embotits Masoliver, S.L. d'acord amb la seva Política Mediambiental, té un compromís de respecte i preservació del medi ambient pel qual duu a terme actuacions i implantacions dirigides a tenir cura del medi ambient.

Durant el segon semestre de 2022 va posar en marxa una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 280,00 kWp.

Aquesta instal·lació s’ha acollit al programa d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable.